News

Ervaringen van sitebezoek in België

Op 18 augustus werd het Greenresilient project gepresenteerd tijdens het proefveldbezoek bio beschutte teelten op het proefcentrum voor de Groenteteelt in Kruishoutem (PCG).


De experimentele opzet en de belangrijkste doelstellingen van het Greenresilient project op de Belgische experimentele site werden voorgesteld aan een 20-tal geïnteresseerden, waaronder boeren, adviseurs en onderzoekers. De bezoekers leerden over de verschillende rotatiesystemen, mulchmaterialen en bemestingsmethodes. Vooral het gebruik van mulch en de invloed ervan op de onkruidbestrijding, het vochtgehalte in de bodem en de beschikbaarheid van voedingsstoffen waren interessante onderwerpen die tot constructieve discussies hebben geleid.