This website no longer supports Internet Explorer 11. Please use a more up-to-date browser such as Firefox, Chrome for better viewing and usability.

News

Eksperimentelt lokations besøg i Danmark - Hvad drog man af erfaring?

Betydningen af ​​økologisk dyrkning i sammenhæng med den stigende efterspørgsel på økologiske grøntsager i Danmark og meget mere blev diskuteret.

Eksperimentelt stedbesøg på Aarhus universitet i Åeslev, Danmark, august 2020. Foto: Stig Feodor Nielsen (HotiAdvice)

Greenresilient-projektpartnere fra Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer var vært for et eksperimentelt besøg den 27. august. 19 deltagere, herunder flere økologiske avlere, mødtes i Årslev, Danmark, for at besøge  Greenreilients forsøgssted. Udfordringer for producenter af økologiske drivhusgrøntsager blev diskuteret. Efter deltagernes opfattelse, er den største udfordring inden for ny europæisk regulering den begrænsede anvendelse af isolerede bede og begrænsningen af ​​kvælstofgødning (N) på maksiamlt 170 kg kvælstof pr. Ha. De fremmødte landmænd betragtede dette N-niveau som meget lavt, og diskuterede de potentielle konsekvenser for fortsættelse og udvikling af rentabel økologisk grøntsagsproduktion i danske drivhuse. Den primære motivation for Greenresilient-projektet er at finde alternative og mere bæredygtige løsninger til at tackle den nye europæiske regulering, og gøre den økologiske drivhusproduktion mulig og rentabel for avlerne.

Vi fandt ud af, at lys er den begrænsende faktor under danske forhold. Bladgrøntsager voksede næsten ikke fra slutningen af ​​november til midten af ​​februar. Vinteren 2019/2020 var typisk for Danmark med kun et par soltimer om dagen. Flere bladgrøntsager (fx spidskål) viste meget stor variation mellem planterne; betingelserne for spiredygtighed og etablering af frøplanter var således ikke passende. Derfor kan brugen af ​​veletablerede frøplanter have en fordel for mange afgrøder. Nogle afgrøder, såsom Mizuna, brun sennep og vinterportulak, kan sås med succes ved hjælp af god forberedelse af såbed. Under hensyntagen til de lange mørke danske vintre, og at lys snarere end temperatur er en vigtig begrænsende faktor for vintergrøntsagsproduktion, blev LED-lys diskuteret som en mulighed for at overvinde denne udfordring.

For at kunne tilpasse dansk økologisk havebrug til den nye europæiske regulering af økologisk dyrkning af drivhusgrøntsager, foreslås yderligere testning af forskellige arter og optimering af miljøforholdene.